یکپارچه سازی
گزارشات برخط
پرداخت آنلاین
شفاف سازی
امنیت
پشتیبانی

قابلیت های کلیدی سامانه

در این بخش برخی از قابلیت های کلی نرم افزار مدیریت ساختمان سامان قرارداده شده است. شایان ذکراست ماژول های نرم افزار، در بخش بعدی شرح داده شده است.

  • صرفه جویی در هزینه ها
  • شفاف سازی فرآیندها، هزینه ها و درآمدها
  • دسترسی سریع به گزارشات و آمارهای لازم
  • ایجاد زیر ساخت مناسب جهت مشارکت در تصمیمات و اخذ نظرات
  • تسریع در محاسبه عملیات مالی
  • نظارت همگانی بصورت برخط توسط کلیه مالکین
  • کاهش سیکل زمانی ارتباطات ساکنین و مدیریت

برخی از ماژول های سامانه

برخی از ماژول ها و خدمات کلی سامانه جامع یکپارچه مجتمع های مسکونی و تجاری

برنامه و بودجه
مدیریت شارژ
مالکین و ساکنین
اطلاعات پایه
رای گیری و نظرسنجی
مدیریت هزینه ها
مدیریت درآمد ها
حسابداری
خدمات رفاهی
مدیریت قراردادها
مدیریت درخواست ها
نظارت
مدیریت وبسایت
تعمیرات و نگهداری
مدیریت مستندات
سامانه ارسال پیامک

روش های دسترسی به سامانه

بزودی، دسترسی به سامانه از طریق نرم افزار های موبایل فعال خواهد شد.

هزینه پیاده سازی نرم افزار

در این بخش میتوانید هزینه نرم افزار را باتوجه به تعداد واحد های مجتمع خود محاسبه نمایید.

هزینه

تعداد واحد مجتمع خودرا انتخاب نمایید:
هزارتومان

%

تومان / ماه